แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 75 47 64.38% 11 15.07% 11 15.07% 4 5.48% 73
2 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 80 46 61.33% 15 20% 10 13.33% 4 5.33% 75
3 โรงเรียนวัดจันดี 97 44 48.89% 18 20% 22 24.44% 6 6.67% 90
4 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 50 30 62.5% 10 20.83% 6 12.5% 2 4.17% 48
5 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 45 29 69.05% 10 23.81% 2 4.76% 1 2.38% 42
6 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 46 28 65.12% 4 9.3% 4 9.3% 7 16.28% 43
7 โรงเรียนวัดลำนาว 46 25 55.56% 12 26.67% 7 15.56% 1 2.22% 45
8 โรงเรียนวัดหน้าเขา 35 24 68.57% 8 22.86% 2 5.71% 1 2.86% 35
9 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 28 24 85.71% 4 14.29% 0 0% 0 0% 28
10 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 45 22 50% 15 34.09% 6 13.64% 1 2.27% 44
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 35 22 62.86% 9 25.71% 1 2.86% 3 8.57% 35
12 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 35 20 58.82% 10 29.41% 3 8.82% 1 2.94% 34
13 โรงเรียนวัดท่ายาง 47 18 38.3% 12 25.53% 9 19.15% 8 17.02% 47
14 โรงเรียนวัดควนส้าน 35 17 53.13% 11 34.38% 4 12.5% 0 0% 32
15 โรงเรียนบ้านวังหิน 36 17 54.84% 10 32.26% 4 12.9% 0 0% 31
16 โรงเรียนวัดไม้เรียง 32 17 53.13% 8 25% 4 12.5% 3 9.38% 32
17 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 31 16 51.61% 9 29.03% 6 19.35% 0 0% 31
18 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 26 16 64% 4 16% 4 16% 1 4% 25
19 โรงเรียนสมสรร 24 15 65.22% 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 23
20 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 33 14 42.42% 12 36.36% 3 9.09% 4 12.12% 33
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 39 14 38.89% 11 30.56% 10 27.78% 1 2.78% 36
22 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 43 13 30.95% 18 42.86% 8 19.05% 3 7.14% 42
23 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 13 52% 6 24% 4 16% 2 8% 25
24 โรงเรียนวัดกะเปียด 28 12 42.86% 7 25% 5 17.86% 4 14.29% 28
25 โรงเรียนตันติวัตร 19 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองเจ 17 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านนา 27 11 40.74% 11 40.74% 4 14.81% 1 3.7% 27
28 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 23 11 47.83% 10 43.48% 2 8.7% 0 0% 23
29 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 26 10 41.67% 9 37.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
31 โรงเรียนบ้านนาเส 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนวัดมังคลาราม 31 10 34.48% 5 17.24% 8 27.59% 6 20.69% 29
33 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 25 10 50% 5 25% 4 20% 1 5% 20
34 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 24 9 39.13% 8 34.78% 4 17.39% 2 8.7% 23
35 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 23 9 39.13% 8 34.78% 4 17.39% 2 8.7% 23
36 โรงเรียนบ้านวังเต่า 28 9 42.86% 5 23.81% 4 19.05% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนบ้านคลองจัง 19 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนบ้านวังยาว 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนวัดกะโสม 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
40 โรงเรียนวัดก้างปลา 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนวัดควนสูง 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 25 8 38.1% 8 38.1% 2 9.52% 3 14.29% 21
43 โรงเรียนบ้านนาพา 20 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 34 8 34.78% 4 17.39% 6 26.09% 5 21.74% 23
45 โรงเรียนบ้านบนควน 16 8 50% 3 18.75% 5 31.25% 0 0% 16
46 โรงเรียนบ้านวังยวน 16 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 25 7 28% 8 32% 9 36% 1 4% 25
48 โรงเรียนบ้านไสส้าน 27 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
49 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 21 7 33.33% 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 21
50 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
51 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 18 7 38.89% 2 11.11% 6 33.33% 3 16.67% 18
53 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 15 6 40% 8 53.33% 0 0% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 18 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
56 โรงเรียนบ้านชายคลอง 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านวังตลับ 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
59 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 14 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
60 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 24 5 21.74% 13 56.52% 3 13.04% 2 8.7% 23
62 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 23 5 25% 10 50% 4 20% 1 5% 20
63 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 35 5 23.81% 8 38.1% 7 33.33% 1 4.76% 21
64 โรงเรียนบ้านจันดี 17 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
65 โรงเรียนวัดควนกอ 15 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 15
66 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 16 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
67 โรงเรียนฉวาง 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
68 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนบ้านปากแพรก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 23 4 21.05% 5 26.32% 8 42.11% 2 10.53% 19
71 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 17 4 23.53% 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนบ้านปลายเส 14 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
73 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
74 โรงเรียนวัดเขาโร 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านไทรงาม 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 15 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนพรรณราชลเขต 11 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านจำปา 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
81 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนวัดขนาน 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
85 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านควน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 10 4 40% 0 0% 4 40% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านคลองตูก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 28 3 10.71% 11 39.29% 10 35.71% 4 14.29% 28
90 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 23 3 13.64% 9 40.91% 9 40.91% 1 4.55% 22
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 19 3 20% 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 15
92 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 11 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
93 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 15 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
94 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
95 โรงเรียนบ้านก่องาม 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนวัดเกาะสระ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนบ้านน้ำตก 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
99 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนวัดควนชม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 13 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 13
103 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ (บ้านน้ำร้อน) 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนวัดสวนขัน 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
105 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 12 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
106 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนวัดเขากลาย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนวัดควนยูง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
111 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 15 2 13.33% 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 15
112 โรงเรียนเสริมปัญญา 14 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 14
113 โรงเรียนวัดวังหีบ 14 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
114 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
115 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 11 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
116 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
117 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
119 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 10 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนมหาราช ๓ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
122 โรงเรียนวัดโคกหาด 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนวัดวังขรี 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านสวนอาย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนวัดศิลาราย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 21 2 10% 1 5% 10 50% 7 35% 20
129 โรงเรียนวัดยางค้อม 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
130 โรงเรียนบ้านบางรูป 11 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
131 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านคลองงา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนมนต์หทัย 14 2 18.18% 0 0% 7 63.64% 2 18.18% 11
137 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
141 โรงเรียนบ้านนาท่อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 13 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 11
145 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 14 1 7.69% 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 13
146 โรงเรียนวัดโบราณาราม 9 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
147 โรงเรียนบ้านควนประ 8 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
148 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 10 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
149 โรงเรียนบ้านปลายรา 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
150 โรงเรียนวัดหาดสูง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านพูน 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
152 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
153 โรงเรียนบ้านโคกวัด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
154 โรงเรียนบ้านควนลำภู 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนวัดมะเฟือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
158 โรงเรียนวัดหลักช้าง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
159 โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
160 โรงเรียนวัดวังหิน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านเขาตาว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านพรุวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนวัดมุขธาราม 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
166 โรงเรียนวัดหนองดี 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
167 โรงเรียนบ้านกันละ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านนาพรุ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
169 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโคกยาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านควนตม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านนาปราน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดควน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านคลองโอม 8 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
179 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 9 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9
180 โรงเรียนราชเวชพิศาล 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 9 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 9
183 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 8 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
184 โรงเรียนบ้านพอโกบ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
185 โรงเรียนบ้านคลองกุย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนวัดควนสระบัว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านนาบอน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านบางปรน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
191 โรงเรียนวัดใหม่ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
192 โรงเรียนบ้านคลองสาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านวังวัว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านคลองปีก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนเจริญมิตร 5 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 5
197 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนเจริญวิทย์ 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนบ้านสวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
202 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170 , นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ Tel. 089-6463421Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]