งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2561

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินผลการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

https://goo.gl/iNWeFm

 
สาระคอมพิวเตอร์
• ระบบปฏิบัติการ Windows 7,  32 bit
• Microsoft Ofiice 2010(ภาษาไทย)
• หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
• ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง เพื่อใช้ในการแข่งขันมาเอง

 
***  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ***
     - กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

        โรงเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์   ให้ส่งเล่มภายใน วันที่ 19 พ.ย. 2561
เวลา 16.00 น. ที่ ศน.บำเพ็ญ  หนูกลับ 
 
*** กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ***
      - กิจกรรมสภานักเรียน
          ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ส่งเอกสารรายงานเป็นรูปเล่มทั้งหมด 5 เล่ม
(ฉบับจริง 1 เล่ม สำเนา 4 เล่ม)  ให้นำส่งที่กลุ่มนิเทศฯ  (ศน.สุชาติ หนูกลับ)
ภายในวันที่ 19 พ.ย.61
 
*** กลุ่มสาระภาษาไทย
     
1. กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น  ป. 1 - 3 
บทหลัก  5  บท บทเลือก 5 บท
1. กาดำ 1. ไก่แจ้
2. วิชาหนาเจ้า 2. รักเมืองไทย
3. เด็กเอ๋ย  เด็กน้อย 3. นี่ของ ของเธอ
4. แมวเหมียว 4. สักวา
5. ฝนตกแดดออก 5. ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน

ระดับชั้น  ป. 4 - 6
บทหลัก 4 บท   บทเลือก 5 บท
1. พระอภัยมณี  ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก   1. ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท                            
2. สังข์ทอง  ตอน กำเนิดพระสังข์   2. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
3. วิชาเหมือนสินค้า   3. ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
4. ขุนช้างขุนแผน  ตอนกำเนิดพลายงาม                   4. ผู้ชนะ
    5. เป็นมนุษย์ หรือเป็นคน

ระดับชั้น  ม.๑ – ๓
บทหลัก 5 บท บทเลือก  5  บท
1.นิ ราศภูเขาทอง 1. รามเกียรติ์  ตอนศึกอินทรชิต
2. โคลงโลกนิติ 2. บุพการี
3. บทเสภาสามัคคีเสวก 3. วัฒนธรรม
4. อิศรญาณภาษิต 4. พอใจให้สุข
5. บทพากย์เอราวัณ 5. พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

        2. กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4 – 6 และ. 1 – 3
ในวันแข่งขัน ให้นำอุปกรณ์การแข่งขันมาดังนี้
        1. กระดาน พร้อมเบี้ยและถาดใส่เบี้ย
        2.  นาฬิกาจับเวลา หากไม่มีให้ใช้ไอแพดหรือแท็บเล็ต หรือมือถือ ที่ได้โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับจับเวลา "ชื่อแอพ   chess clock for srabble "  เมื่อโหลดแล้วไอคอนแอพหน้าตาแบบนี้และให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนส่งเข้าแข่งขันโหลดคู่มือการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการเล่น การบันทึกคะแนน การลงคะแนนในใบมาสเตอร์ ดังไฟล์คู่มือด้านล่าง

โหลดคู่มือการแข่งขัน

สามารถติดต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ได้ที่
ครูมาลากุล ปรีชา โทร. 086 - 267 - 8885
 
                       
*** กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ***
       - กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Crossword )  ระดับชั้น ป.1 – 6
และ ระดับชั้น  ม.1  -  3
        
ขอความร่วมมือทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม  ดังนี้
1.  นำสมาร์ทโฟน ที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการแข่งขัน   โดยเลือกดาวน์โหลด
โปรแกรม ดังต่อไปนี้
       1.1 Zarf   ( บนระบบปฏิบัติการ  ios )
       1.2 Scrabble  Clock  ( บนระบบปฏิบัติการ  android)  ( แนะนำ)
       1.3 Wali Timer ( บนระบบปฏิบัติการ  android) 
** ขอให้ตรวจสอบแบตเตอรรี่ที่เหลือก่อนการใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่องดับระหว่างการแข่งขัน
2. นำอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง  ได้แก่
       2.1 กระดานแข่งขัน
             - รุ่นประถมศึกษาขนาด  11 x 11 ช่อง
             - รุ่นมัธยมศึกษาขนาด  15 x 15 ช่อง
       2.2   แป้นวางเบี้ยและตัวเบี้ย
             - รุ่นประถมศึกษาตัวเบี้ย 52 ตัว
             - รุ่นมัธยมศึกษาตัวเบี้ย 100 ตัว
         **  โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการแข่งขัน
        *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    ผอ.รชยา  สุโพธิ์  โทร. 086- 4761885   
              ครูพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์  โทร. 093 - 5747585

 
*** กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
        - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
        - กิจกรรมภานยนตร์สั้น 

ให้ส่งผลงานในวันแข่งขัน  กับประธานคณะกรรมการตัดสิน
      
 
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
 * ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
** ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ
     ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  การงานอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย  คอมพิวเตอร์  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  ทัศนศิลป์
     นาฎศิลป์  หุ่นยนต์และนักบินน้อย  เด็กพิเศษเรียนรวม  สุขศึกษา  ภาษาต่างประเทศ
  

ประกาศ :
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ สพฐ.

       หนังสือนำ           รายละเอียด


     *** ใช้ลงทะเบียนแข่งขัน ระดับศูนย์เครือข่ายเท่านั้น
        **  การลงทะเบียนแข่งขันระดับเขต 
              - ลงทะเบียนผ่านศูนย์เครือข่าย  เมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น ใช้วิธีโอนข้อมูล
              - กรณี คัดเลือกโดยไม่มีการแข่งขัน  ให้ลงทะเบียนหน้าเว็บของเขต

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 244
จำนวนทีม 2,817
จำนวนนักเรียน 6,197
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,290
จำนวนกรรมการ 1,210
ครู+นักเรียน 10,487
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,697
ประกาศผลแล้ว 240/240 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 97
สัปดาห์ที่แล้ว 1,050
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 2,950
ปีนี้ 2,955
ทั้งหมด 299,976