งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

enlightenedกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์  เรื่อง การส่งเอกสารโครงงานทั้ง 2 โครงงาน ระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้นส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยถือประทัยตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งเอกสารมาที่

นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 12:00 น.

เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู/กรรมการตัดสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ธันวาคม 2561

  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนระดับภาค
  1. ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
  2. ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
  3. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน
  4. ขอเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน
  5. ขอเพิ่มผู้ฝึกสอน
  6. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุลผู้ฝึกสอน


 
ปฏิทินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562
ประกาศเพื่อทราบและดำเนินการ
          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะดำเนินการโอนข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตไปยัง สพป.ตรัง เขต 1  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขต ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้อง  กรณีชื่อ-นามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ "คุณวิมลลักษณ์  ชีววิจิตรกุล" โทร.089-9243478 เวลา 10.30-16.30 น.  หากพ้นเวลาดังกล่าวให้ไปดำเนินการในระดับภาค

 
การเตรียมและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนจัดการเรียนรวมที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ครูที่นำนักเรียนมาแข่งขันนำเอกสารฉบับจริง
พร้อมสำเนาเอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองความถูกต้องมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ในทุกประเภทและทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในวันที่เข้าแข่งขัน

แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม
 
-การเปลี่ยนตัว แก้ไขนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน-
ให้ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 198
จำนวนทีม 1,776
จำนวนนักเรียน 3,838
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,534
จำนวนกรรมการ 1,787
ครู+นักเรียน 6,372
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,159
ประกาศผลแล้ว 219/255 (85.88%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 711
สัปดาห์นี้ 1,920
สัปดาห์ที่แล้ว 4,088
เดือนนี้ 6,509
เดือนที่แล้ว 115,777
ปีนี้ 161,893
ทั้งหมด 161,893