งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ "พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครู"
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครู โดยนำรูปถ่ายอัพในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2561 
ประกาศเรื่อง "การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูของแต่ละกิจกรรม
          ขอให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากโรงเรียนใดตรวจสอบแล้วปรากฏว่ายังไม่ถูกต้อง ให้รีบดำเนินการประสานผู้ดูแลระบบทางไลน์หรือเบอร์โทร. 081-1313186   ระบบจะปิดทำการขอแก้ไขรายชื่อหรือเปลี่ยนตัวในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. หลังจากวันปิดระบบแล้ว ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ยังตกหล่นหรือไม่ได้แก้ไขรายชื่อ  ให้ไปดำเนินการในวันแข่งขัน ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแข่งขัน
 
-การเปลี่ยนตัว แก้ไขนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน-
ให้ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2561
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-----------------------------------ระดับกลุ่มโรงเรียน--------------------------------
♦ศูนย์เครือข่ายคลองหอยโข่งก้าวหน้า วันที่  6-7  กันยายน 2561
♦ศูนย์เครือข่ายควนโสห้วยลึก วันที่  12-13  กันยายน 2561
♦ศูนย์เครือข่ายบางเหรียงพัฒนา วันที่  18,21  กันยายน 2561
♦ศูนย์เครือข่ายโตนงาช้าง วันที่  20  กันยายน 2561
♦ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสมิหลา วันที่  23  กันยายน 2561
♦ศูนย์เครือข่ายเขาพระ วันที่  28  กันยายน 2561
♦ศูนย์เครือข่ายสี่เมืองสัมพันธ์ วันที่  2  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายท่าช้าง วันที่  2  ตุลาคม  2561
ศูนย์เครือข่ายบ้านพรุพะตง วันที่  5  ตุลาคม  2561
ศูนย์เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี วันที่  5  ตุลาคม  2561
ศูนย์เครือข่ายคูหาสัมพันธ์ วันที่  5  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายคลองแห-คูเต่า วันที่  8  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายน้ำข้ามทุ่ง วันที่  8  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายกำแพงเพชร วันที่  8  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายบางกล่ำสัมพันธ์ วันที่  8  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายควนเนียง วันที่  8  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพเยาวชนพัฒนา วันที่ 30 ตุลาคม 2561
♦ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพศุภมิตร วันที่  31  ตุลาคม  2561
♦ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ AU 17 วันที่  27  ตุลาคม  2561
วันที่  3  พฤศจิกายน  2561
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦โซนอำเภอจัดการแข่งขันฯ วันที่ 6 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2561
♦โซนอำเภอโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ ให้แต่ละเครือข่ายที่ดำเนินการแข่งขันเสร็จแล้วถ่ายโอนข้อมูลให้เขตพื้นที่
งทะเบียนนักเรียนเรียนรวมและนักเรียนขยายโอกาส (สังกัดภาครัฐ) วันที่ 25-31 ตุลาคม 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 6 -12 พฤศจิกายน  2561
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 14-19 พฤศจิกายน  2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  21-23  พฤศจิกายน  2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่  29 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคใต้------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่  1-30 พฤศจิกายน 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่  3  ธันวาคม  2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่  3-9  ธันวาคม  2561
♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่  10  ธันวาคม  2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่  8-10  มกราคม  2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 199
จำนวนทีม 1,754
จำนวนนักเรียน 3,799
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,491
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 6,290
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,290

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,545
เมื่อวาน 2,661
สัปดาห์นี้ 16,025
สัปดาห์ที่แล้ว 8,786
เดือนนี้ 29,505
เดือนที่แล้ว 16,372
ปีนี้ 69,112
ทั้งหมด 69,112