สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์   0866821231
2 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางดวงมณี ฉิมพลี   0816932491
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์   081937852
4 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ นางสาวสุนันทินี ปลักปลา   0815693733
5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ นางนัทธมน เภตราใหญ่   0810817353
6 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) นางนัยนา เกิดศรี   0865951226

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]