งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงจอดรถจักรยานนรต์ 1 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ สนามฟุตบอล 1 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ สนามฟุตบอล 1 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เวทีอาคารเซนต์โยเซฟ 1 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เวทีอาคารเซนต์โยเซฟ 1 ต.ค. 2561 11.00 - 12.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อาคารบริหาร ห้อง 1207 1 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อาคารบริหาร ห้อง 1203 1 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อาคารบริหาร ห้อง 1204 30 ก.ย. 2561 09.00 - 11.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อาคารบริหาร ห้อง 1204 30 ก.ย. 2561 11.00 - 12.00 นักเรียนต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]