งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารวรมรรค์ ชั้น 2 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2561 09.00-11.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารวรมรรค์ ชั้น 2 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2561 13.00-16.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารวรมรรค์ ชั้น 2 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2561 11.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ม.2 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 ,ป.1/2 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ม.2 1 ต.ค. 2561 13.00-16.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2561 09.00-11.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2561 11.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ห้อง ลานเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 13.00-16.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ห้อง ลานเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ห้อง ลานเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2561 13.00-14.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. 2561
13.00 -16.30 และ 09.00 - 16.30 ลำดับการแข่งขันที่ 1-65 แข่งขันวันที่ 30 ก.ย.61 เวลา 13.00 -16.30 น. ลำดับการแข่งขันที่ 66-174 แข่งขันวันที่ 1 ต.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.นักเรียนพักห้อง ม.1/1 และ ม.1/2
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. 2561
13.00-16.30 และ 09.00-16.30 ลำดับการแข่งขันที่ 1-65 แข่งขัน วันที่ 30 ก.ย. 61 เวลา 13.00 -16.30 น. ลำดับการแข่งขันที่ 66-174 แข่งขันวันที่ 1 ต.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.นักเรียนพักห้อง ป.3/1. 3/2
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เฟื่องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00 นักเรียนพักห้อง ป.3/1 ป.3/2
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารวรมรรค์ ชั้น 2 ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2561 09.00-14.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน นักเรียนพักหน้าระเบียงชั้น 2 อาคารวรมรรค์
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารวรมรรค์ ชั้น 2 ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2561 14.30-16.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน นักเรียนพักหน้าระเบียงชั้น 2 อาคารวรมรรค์


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]