งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.30 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561 13.30-16.30 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.30 น. แข่งขันต่อจากรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561 13.30-16.30 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น. แข่งขันต่อจากรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.30 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 13.30-16.30 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 13.30-16.30 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น. แข่งขันต่อจากนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 13.30-16.30 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น. แข่งขันต่อจากนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561 13.30-16.30 รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น. แข่งขันต่อจากระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]