แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน 112 68 63.55% 25 23.36% 7 6.54% 7 6.54% 107
2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 84 47 56.63% 21 25.3% 10 12.05% 5 6.02% 83
3 โรงเรียนวัดควนเมา 97 45 46.39% 24 24.74% 18 18.56% 10 10.31% 97
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 54 41 75.93% 10 18.52% 3 5.56% 0 0% 54
5 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 49 38 77.55% 10 20.41% 0 0% 1 2.04% 49
6 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 85 33 41.25% 29 36.25% 13 16.25% 5 6.25% 80
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 41 31 75.61% 6 14.63% 4 9.76% 0 0% 41
8 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 52 29 55.77% 8 15.38% 9 17.31% 6 11.54% 52
9 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 72 28 40% 23 32.86% 11 15.71% 8 11.43% 70
10 โรงเรียนหาดปากเมง 55 27 58.7% 8 17.39% 5 10.87% 6 13.04% 46
11 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 59 26 47.27% 18 32.73% 9 16.36% 2 3.64% 55
12 โรงเรียนบ้านต้นปรง 55 26 47.27% 15 27.27% 7 12.73% 7 12.73% 55
13 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 58 20 38.46% 20 38.46% 6 11.54% 6 11.54% 52
14 โรงเรียนบ้านควนพญา 41 20 51.28% 10 25.64% 7 17.95% 2 5.13% 39
15 โรงเรียนบ้านหลังเขา 50 19 38.78% 15 30.61% 5 10.2% 10 20.41% 49
16 โรงเรียนกมลศรี 50 19 41.3% 11 23.91% 9 19.57% 7 15.22% 46
17 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 47 19 42.22% 10 22.22% 12 26.67% 4 8.89% 45
18 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 34 19 59.38% 6 18.75% 6 18.75% 1 3.13% 32
19 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 46 18 40% 17 37.78% 7 15.56% 3 6.67% 45
20 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 44 17 45.95% 10 27.03% 8 21.62% 2 5.41% 37
21 โรงเรียนบ้านลำภูรา 36 16 45.71% 7 20% 9 25.71% 3 8.57% 35
22 โรงเรียนบ้านโคกยาง 55 15 27.78% 17 31.48% 15 27.78% 7 12.96% 54
23 โรงเรียนวัดเขาพระ 38 15 42.86% 11 31.43% 7 20% 2 5.71% 35
24 โรงเรียนวัดบางดี 29 15 53.57% 7 25% 5 17.86% 1 3.57% 28
25 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 23 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
26 โรงเรียนบ้านบางสัก 41 14 34.15% 17 41.46% 6 14.63% 4 9.76% 41
27 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 23 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนบ้านบางพระ 27 14 53.85% 4 15.38% 5 19.23% 3 11.54% 26
29 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 39 13 35.14% 12 32.43% 8 21.62% 4 10.81% 37
30 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 33 13 40.63% 11 34.38% 6 18.75% 2 6.25% 32
31 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 34 13 43.33% 7 23.33% 7 23.33% 3 10% 30
32 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 26 13 52% 5 20% 5 20% 2 8% 25
33 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 34 12 35.29% 12 35.29% 5 14.71% 5 14.71% 34
34 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 29 12 44.44% 8 29.63% 3 11.11% 4 14.81% 27
35 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 32 12 42.86% 6 21.43% 5 17.86% 5 17.86% 28
36 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนประชาวิทยา 16 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
38 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 37 11 32.35% 9 26.47% 9 26.47% 5 14.71% 34
39 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 32 11 36.67% 9 30% 5 16.67% 5 16.67% 30
40 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
41 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 25 11 45.83% 5 20.83% 5 20.83% 3 12.5% 24
42 โรงเรียนบ้านลำช้าง 26 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
43 โรงเรียนบ้านหนองบัว 34 10 31.25% 11 34.38% 6 18.75% 5 15.63% 32
44 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 25 10 41.67% 7 29.17% 6 25% 1 4.17% 24
45 โรงเรียนบ้านพรุจูด 19 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
46 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 35 9 28.13% 12 37.5% 5 15.63% 6 18.75% 32
47 โรงเรียนบ้านในปง 21 9 45% 8 40% 1 5% 2 10% 20
48 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
49 โรงเรียนวัดนาวง 25 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
50 โรงเรียนบ้านควนอารี 19 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
51 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 19 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 54 8 16.67% 20 41.67% 11 22.92% 9 18.75% 48
53 โรงเรียนบ้านเขากอบ 36 8 25.81% 15 48.39% 5 16.13% 3 9.68% 31
54 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 37 8 22.86% 9 25.71% 12 34.29% 6 17.14% 35
55 โรงเรียนบ้านบางเตา 24 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
56 โรงเรียนบ้านคลองโตน 20 8 42.11% 3 15.79% 4 21.05% 4 21.05% 19
57 โรงเรียนบ้านพรุเตย 19 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
58 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 49 7 14.29% 19 38.78% 14 28.57% 9 18.37% 49
59 โรงเรียนบ้านคลองลุ 29 7 26.92% 11 42.31% 6 23.08% 2 7.69% 26
60 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 18 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
61 โรงเรียนบ้านบางหมาก 23 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 6 28.57% 21
62 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
63 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 14 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
64 โรงเรียนบ้านต้นไทร 36 6 16.67% 13 36.11% 12 33.33% 5 13.89% 36
65 โรงเรียนบ้านวังลำ 30 6 22.22% 11 40.74% 9 33.33% 1 3.7% 27
66 โรงเรียนบ้านบางเป้า 41 6 17.65% 9 26.47% 11 32.35% 8 23.53% 34
67 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 19 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 3 15.79% 19
68 โรงเรียนบ้านช่องหาร 13 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 14 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนบ้านช่องลม 13 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
71 โรงเรียนวัดควนไทร 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
72 โรงเรียนวัดวารีวง 31 5 16.67% 13 43.33% 7 23.33% 5 16.67% 30
73 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 23 5 21.74% 11 47.83% 4 17.39% 3 13.04% 23
74 โรงเรียนบ้านหัวหิน 19 5 26.32% 11 57.89% 3 15.79% 0 0% 19
75 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 16 5 35.71% 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 14
76 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 17 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
77 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 17 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
78 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 15 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
79 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 15 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
80 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 15 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
81 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
82 โรงเรียนบ้านวังหลาม 17 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 17
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 14 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
84 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านดุหุน 12 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
86 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 13 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
87 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านจิจิก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 28 4 14.81% 9 33.33% 6 22.22% 8 29.63% 27
90 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 18 4 22.22% 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 18
91 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 17 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
92 โรงเรียนบ้านซา 28 4 16% 7 28% 9 36% 5 20% 25
93 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 21 4 20% 6 30% 8 40% 2 10% 20
94 โรงเรียนบ้านแหลม 15 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
95 โรงเรียนบ้านไร่ออก 15 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
96 โรงเรียนวัดเขา 18 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
97 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 12 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
98 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 15 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 3 20% 15
100 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 17 4 25% 2 12.5% 5 31.25% 5 31.25% 16
103 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 15 4 28.57% 1 7.14% 7 50% 2 14.29% 14
104 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 15 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
105 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 17 3 18.75% 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 16
106 โรงเรียนบ้านพระม่วง 14 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
107 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
109 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 11 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
110 โรงเรียนบ้านหาดยาว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านโตน 17 2 12.5% 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 16
113 โรงเรียนบ้านบางคราม 17 2 12.5% 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 16
114 โรงเรียนบ้านสายควน 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
115 โรงเรียนบ้านควนตัง 16 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
116 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
117 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านลำแพะ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 13 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 12
121 โรงเรียนบ้านหนองมวง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
122 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนวัดควนธานี 8 2 25% 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 8
125 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
128 โรงเรียนบ้านป่ากอ 19 1 5.26% 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 19
129 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 12 1 8.33% 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 12
130 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 20 1 5% 7 35% 7 35% 5 25% 20
131 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 17 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
132 โรงเรียนบ้านผมเด็น 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
133 โรงเรียนบ้านเขาโอน 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
134 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
135 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
136 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
138 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
139 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 13 0 0% 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 11
142 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านปาเต 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
144 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 082-2856681 ผู้ดูแลระบบ นางวัลภา จันทร์มีศรี 081-0894518 ผู้ประสานข้อมูลSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]