สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 15 16 15
2 002 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 14 15 15
3 003 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 24 34 29
4 004 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร 11 11 11
5 005 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 11 11
6 006 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 20 16
7 007 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 22 33 26
8 008 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 5 6 6
9 009 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 10 15 10
10 010 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 14 21 18
11 012 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 6 6 6
12 013 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 9 12 10
13 014 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 7 18 12
14 016 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 10 11 11
รวม 171 229 196
425

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอำพล จ่าพันธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โทร 083-0657532
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]