งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) จังหวัดตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

    มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้      
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้      
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้          
    2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน          
    2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน          
    2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน          
    2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน          
    2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน      
3. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน(วันรายงานตัว)ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:02 น.
  • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน       ๒๕ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
  • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้โรงเรียน                 ๑ - ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                               ๖ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                   ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ               ๑๗ - ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑
  • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                ๒ - ๖  มกราคม  ๒๕๖๒
  • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคใต้)                     ๙  มกราคม  ๒๕๖๒
  • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคใต้)          ๙  มกราคม  ๒๕๖๒
  • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                               ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 100
จำนวนนักเรียน 131
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 108
จำนวนกรรมการ 186
ครู+นักเรียน 239
ครู+นักเรียน+กรรมการ 425

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 666
สัปดาห์นี้ 2,233
สัปดาห์ที่แล้ว 1,435
เดือนนี้ 3,780
เดือนที่แล้ว 7,859
ปีนี้ 22,932
ทั้งหมด 22,932