งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวัดก้างปลา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 , โรงเรียนบ้านพูน , โรงเรียนบ้านชายคลอง , โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม , วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดก้างปลา ศาลาคู่เมรุ 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดก้างปลา ศาลาคู่เมรุ 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดก้างปลา ศาลาคู่เมรุ 21 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 21 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.4/1 23 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.4/1 23 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านใน 23 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านใน 23 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านใน 21 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านใน 22 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านใน 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.5/1 และ ป.5/2 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.5/1 และ ป.5/2 22 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดก้างปลา อาคารพญาสัตบรรณ ห้อง ป.5/1 และ ป.5/2 21 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านนอก 23 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดก้างปลา ศาลาการเปรียญ ด้านนอก 23 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170 , นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ Tel. 089-6463421Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]